TRASLLAT

ens hem hagut de traslladar. Aneu a: http://grupmestresosona.blogspot.com/

dimarts, 26 de maig de 2009

Escola VIRTUAL d'estiu

X Àmbit Virtual de les Escoles d'estiu
Escola d’Estiu 2009
Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya (FMRPC)L’Àmbit Virtual és l’espai de trobada de les escoles d’estiu arrelades al territori català i organitzades per la FMRPC. A través d’aquest espai els mestres podem compartir fòrum, conferències i cursos amb companys que participen en les diferents EE catalanes. Aquest any celebrem els 10 anys de l’Àmbit Virtual.
Podeu ampliar la informació a http://www.acte.cat


Contingut dels cursos virtuals


Educació Infantil

Experimentar a l'Educació Infantil (20h)
El curs pretén aportar eines de reflexió per potenciar l’experimentació des d’un punt de vista científic i per facilitar la seva incorporació a les aules d’Educació Infantil.
Professores: Montserrat Pedreira i Mireia Roca. Mestres d’Educació Infantil.

La matemàtica de la vida de l’aula (20h)
El curs pretén reflexionar sobre la matemàtica que fa apassionar i emocionar els infants perquè explica la seva realitat, la realitat de la vida de l’aula, ajudant-los alhora a percebre el món que els envolta.
Professor: Toni Monclús i Arnau. Mestre d’Educació Infantil.
Formador de formadors en el camp de les matemàtiques

L’infant com a protagonista dels seus aprenentatges (30h)
Aquest curs pretén aportar eines de reflexió i recursos pedagògics, per tal d’ajudar al mestre a crear un entorn educatiu que afavoreixi un aprenentatge autònom i significatiu dels infants.
Professores: Mireia Roca i Clara Salido. Mestres d’Educació Infantil.

Què és la vida? Els éssers vius al parvulari (20h)
El curs proposa l’actualització de les idees sobre el món viu i el replantejament dels canvis metodològics que cal introduir a l’aula per millorar l’aprenentatge en l’àmbit dels éssers vius.
Professora: Montserrat Pedreira. Mestra d’Educació Infantil. Formadora de mestres.

Racó virtual dels petits (30h)
Es presenten diversos projectes de tallers multimèdia i es proposa l’adaptació d’aquests projectes a la realitat de cada mestre, en vistes a crear un racó virtual per als més petits.
Professor: Toni Monclús i Arnau. Mestre d’Educació Infantil.

Recursos a Internet per a Educació Infantil (30h)
En aquest curs podem trobar noves aplicacions i programari lliure per utilitzar a totes les àrees. Veurem com aquestes eines poden complementar les activitats que fem a classe al llarg del curs.Professora: Rita Armejach. Mestra i psicopedagoga.Educació Infantil i Primària

Jocs infantils d’arreu del món (20h)
Es dóna a conèixer un ampli ventall de jocs per tal que els nens i les nenes d’aquestes edats aprenguin a divertir-se d’una manera diferent a la que és habitual.
Professor: Rafael Badia. Mestre.

La immersió lingüística: sumar i no pas restar (40h)
El curs proposa un debat sobre el què és i no és la immersió lingüística i aporta arguments i estratègies per ajudar a bastir un marc psicopedagògic que afavoreixi els efectes d’un bilingüisme additiu.
Professora: M. Dolors Areny i Cirilo. Mestra i psicopedagoga.Educació Primària
Fem servir els blogs a primària! (30h) Voleu treballar el text lliure de manera diferent? Voleu penjar i veure fotos i vídeos d’un projecte de forma immediata? Tot això ho farem amb el blog que crearem i usarem com a eina de treball.Professora: Rita Armejach. Mestra i psicopedagoga.

Recursos a Internet per a primària (20h)
A través de diferents propostes didàctiques, mestres i alumnes poden entrenar-se en l’ús d’Internet i aprendre a trobar la informació necessària per fer un projecte a classe.
Professor: Sebastià Capella. Mestre.


TIC i l’atenció a la diversitat i les NEE a primària (30h)
Es pretén analitzar les aportacions de les TIC en l’atenció a la diversitat i les NNE de l’alumnat. El curs s’estructura a partir d’una sèrie de casos i situacions que es debatran al fòrum.
Professor: Joaquim Fonoll. Mestre i Assessor Tècnic Docent del Departament d’Educació.Educació Primària i Secundària

Logo I: un llenguatge per a la creació i l’experimentació (20h) El Logo és un llenguatge de programació dissenyat per als nens que els permet investigar, treballar i jugar. S’utilitza com a eina de treball des de l’Educació Infantil fins a la Universitat.
Professor: Ramon Palau. Mestre i Pedagog

Logo II: un llenguatge per a la creació i l’experimentació (40h)
Aquest curs, per la seva durada, permet la possibilitat aprofundir més en l’ús del llenguatge Logo a l’aula.
Professor: Ramon Palau. Mestre i Pedagog

El lideratge del docent (30h)
El curs és un espai de construcció i reflexió on s’identificarà el rol que prenen els docents des del seu lideratge pedagògic i les conseqüències de l’exercici de cada tipus d’estil dins de l’aula.
Professor: Damàs Basté.
Docent en cicles formatius de grau mitjà i superior. Experiència en formació de formadors

Els reptes d’una educació intercultural (20h)
Es parteix de les expectatives docents sobre el tractament de la diversitat cultural i lingüística i s’orienta un procés d’autoreflexió psicopedagògica de cara a plantejar un currículum intercultural comú.
Professora: M. Dolors Areny i Cirilo. Mestra i psicopedagoga.

Gestionar les emocions des de l’aula: la brúixola emocional del formador (20h)
Es proposa generar un entorn virtual on els participants podran intercanviar opinions i experiències en relació a l’emotivitat i la comunicació com a recursos educatius.
Professor: Damàs Basté.
Docent en cicles formatius de grau mitjà i superior. Experiència en formació de formadors


La diabetis a les aules (20h)
Aquest curs pretén donar informacions bàsiques sobre una patologia força freqüent entre els adolescents. Vol remarcar que els nois/es amb diabetis poden fer una vida semblant a la dels seus companys.
Professora: Neus Potau. Doctora en Medicina i Cirurgia. Experiència hospitalària en Pediatria

L’educació viària: recursos a Internet (30h)
Es presenten recursos, eines pedagògiques i propostes didàctiques adreçades al professorat i als monitors d’educació viària, amb l’objectiu d’orientar i enriquir l’acció educativa en aquest àmbit.
Professors: José Maria Navarro i Joan Miquel Ledesma.
Monitor d’educació viària i psicopedagog, respectivament

L’ús col·loquial del català a l’escola (30h)
Curs de contingut sociolingüístic que planteja un debat sobre els patrons de comportament lingüístic presents en la societat catalana i la seva interacció en l’aprenentatge de l’ús de la llengua.
Professora: M. Dolors Areny i Cirilo. Mestra i psicopedagoga.

Què fem amb aquest nen? (20h)Es presenten els trets de certes patologies que ens podem trobar als centres educatius per tal de plantejar el cas. S’aporten algunes propostes per a treballar amb l’alumne i amb el seu entorn proper.Professora: Rita Armejach. Mestra i psicopedagoga.
Matemàtiques a Internet (20h)
Aquest curs proposa una passejada per Internet a través de diferents llocs web amb la possibilitat de passar una estona entretinguda fent matemàtiques a través de la xarxa.
Professor: Sebastià Capella. Mestre.

Educació Física, una àrea integral: recursos i propostes (30h)
S’adreça a aquelles persones interessades en l’àmbit de l’activitat física i l’esport: mestres i professors, monitors d’extraescolars, etc. que desitgin enriquir i optimitzar la seva tasca.
Professors: Dani Tomàs Vila i Glòria Ros Hernández.Llicenciats en Educació Física. Professors de primària i secundària, respectivament.

Programem l’Educació Física o les activitats extraescolars (30h)
Adreçat al professorat d’Educació Física i als monitors d’esport. S’ofereixen pautes i mètodes d’anàlisi i treball per ajudar a preparar la programació de l’àrea d’EF, i/o les activitats extraescolars.
Professors: Dani Tomàs Vila i Glòria Ros Hernández.Llicenciats en Educació Física. Professors de primària i secundària, respectivament.

Educació Secundària Fem servir els blogs a l’ESO! (30h) S’inicia en la creació de blogs, la seva metodologia i el seu ús com a recurs educatiu i didàctic. El curs es planteja des d’un vessant pràctic que preveu l’ús del blog com a eina habitual de treball. Professora: Elena Blay. Professora de secundària.

Models d’intervenció a l’aula (20h)
Presentació de diferents elements i models d’intervenció educativa per treballar la diversitat. Reflexió entorn a l’aplicació d’aquests recursos des de l’aula ordinària..., fins a la ciutat educadora.
Professora: Rita Armejach. Psicopedagoga.

Recursos a Internet per a secundària (20h)
Es dóna informació sobre recursos que es troben a la Xarxa i que poden ser útils al professorat. Hi ha una part de continguts comuns i una altra amb continguts específics de diferents àrees.
Professora: Mari Ángel Pitarque. Professora de secundària.

Recursos a Internet per als alumnes nouvinguts (30h)
Es proposen recursos i eines pedagògics per tal de facilitar l’acollida i l’atenció educativa dels alumnes estrangers que s’incorporen a l’IES i augmentar la sensibilització de la comunitat educativa.
Professor: Joan Miquel Ledesma. Psicopedagog.

Taller d’escriptura creativa I (30h)
Aquest taller és una forma creativa de gaudir escrivint, amb unes pautes que poden ajudar a millorar el nivell de llengua escrita. El fòrum del curs és el punt de trobada per compartir experiències.
Professora: Montserrat Miracle. Professora de secundària. Llicenciada en Filologia Catalana

Taller d’escriptura creativa II (30h)Aquest taller proposa un treball d’escriptura com a via de coneixement propi i del món que ens envolta. El fòrum del curs és el punt de trobada per compartir experiències. Professora: Antonieta González. Filòloga.
Treballem les Socials a secundària (30h)
El curs pretén aplegar, intercanviar i compartir experiències i activitats educatives entre els professors de Ciències Socials. Es presenta un material didàctic per treballar amb els alumnes a l’aula.
Professora: Conxita Palanques. Llicenciada en Geografia i Història. Prof. de CCSS a la ESO

Ús de les TIC en l’ensenyament de les Ciències Experimentals (20h) L’objectiu del curs és iniciar el professorat en l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació a l’aula: cerca de recursos, activitats Clic i Hot Potatoes, webquest, blocs, wikis, etc. Professora: Mari Ángel Pitarque. Professora de Física i Química a secundària.TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ I COMPETÈNCIA DIGITAL


Disseny de webs accessibles i fàcils d’usar (20h)
Adreçat a persones que ja saben construir webs i volen perfeccionar els seus coneixements. S’orienta l’aplicació de criteris de qualitat per millorar el disseny del web i afavorir la seva accessibilitat.
Professor: Miquel Térmens Graells. Professor de Biblioteconomia i Documentació de la UB.

Disseny de pàgines web I (30h)
Iniciació en la creació de documents en format web, amb textos, imatges i enllaços a altres pàgines. Informació guiada per a la creació i l’edició d’un web de centre o personal.
Professor: Joan Hervàs. Mestre i pedagog.

Disseny de pàgines web II (60h)
Adreçat a alumnes que volen adquirir una formació més completa en el disseny de pàgines web. Trenta hores corresponen al curs Disseny de pàgines web I, les hores restants són d’aprofundiment.
Professor: Joan Hervàs. Mestre i pedagog.

Edició de videoclips didàctics (20h)
Es mostren totes les funcionalitats del Pinnacle Studio 8, un programari que ens permet editar vídeos d’àmbit educatiu. Cal disposar de càmera de vídeo digital i Windows XP.
Professora: Anna Vera. Professora de primària i secundària i Tècnica d’educació en CRP.

Fotoblogs, videoblogs, audioblogs... (30h)
Creacions amb eines informàtiques de diferents aplicacions (fotoblogs, videoblogs, ...)
que facilitin l’ expressió i la comprensió.
Professora: Rita Armejach. Mestra i psicopedagoga.Hot Potatoes (20h)
Aquest curs pretén iniciar el professorat en l’ús del programa Hot Potatoes. Metodologia i ús com a recurs educatiu i didàctic. El curs planteja conèixer l’eina informàtica i preveu el seu ús com a eina habitual de treball.Professora: Mari Ángel Pitarque. Professora de Física i Química a secundària.

La construcció d'un espai virtual amb programari lliure: el Joomla! (30h)
Us proposem crear un espai virtual comunitari per a l’aula, a partir d’una aplicació amb programari lliure (el Joomla!) que requereix molt pocs coneixements tècnics i no exigeix cap despesa econòmica. Professor: Joan Triadú i Carré. Llicenciat en Filosofia i Ciències de l’Educació.
Postgrau en Informàtica Educativa

La foto digital com a mitjà d’expressió i de creativitat (20h)
Es planteja l’ús de la fotografia digital de forma creativa, com a mitjà d’expressió i comunicació. Es proposen procediments de manipulació i interpretació d’imatges per poder-los aplicar a l’aula.
Professora: Anna Vera. Professora de primària i secundària i Tècnica d’educació en CRP.

Missatgeria Internet (30h)
Gairebé tots som capaços d’enviar i rebre un missatge, però en aquest curs a més d’aprendre els usos bàsics del correu electrònic també coneixerem les funcions més avançades.
Professor: Joan Hervàs. Mestre i pedagog.

Recursos de navegació (20h)
Es donen a conèixer recursos avançats disponibles a la xarxa. Els alumnes aprenen a usar cercadors i s’entrenen en descarregar i instal·lar programes i en l’ús altres recursos: música, jocs virtuals...
Professor: Joan Homar. Tècnic en TIC.

Una revista digital per publicar o penjar al web (20h)
Es tracta de muntar una revista a partir de la recopilació i distribució de textos i imatges, i tenint en compte les nocions bàsiques del disseny: tipografia, colors, composició, estils, plantilles...
Professora: Anna Vera. Professora de primària i secundària i Tècnica d’educació en CRP

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada