TRASLLAT

ens hem hagut de traslladar. Aneu a: http://grupmestresosona.blogspot.com/

divendres, 3 de juliol del 2009

Responsabilitat social del mestre Marius Martinez

La responsabilitat social del/de la mestre/a
1.- Reponsabilitats social?
Sembla oportú primer delimitar l’abast de la responsabiltat social, en aquest sentit, s’apunten cinc visions de la responsabilitat que són complementàries. Les dues primeres tenen un caràcter més formal i les tres darreres tenen a veure amb elements axiològics i ideològics. i per tant una delimitació de les seves funcions i tasques.
Respondre a les demandes i desafiaments de la societat
Societat de la informació
Canvis permanents
Competències.....
Convivència....
Valors universals que cal observar i – en aquest cas – transmetre
Competitivitat o cooperació
Individu o grup?
Compromís amb alguna idea / ideologia?
Educació com a tecnologia
 • Educació com a ideologia / política
  • Responsabilitat social com a ètica professional
   • Perspectiva de màxims
   • Cultura de la possibilitat
   • Procurar el mateix per a propis i aliens

  2.- Eixos de la responsabilitat social

  A partir de les visions anteriors, es proposen diferents eixos o vectors de la responsabilitat social. En ocasions es tracta de l’objecte de la responsabilitat o del seu objectiu. En qualsevol cas, suposa un nou pas en la seva concrecció.

  • El benestar i la felicitat dels nens i nenes i el respecte a les seves característiques

  • Els aprenentatges dels nens i nenes (dimensió instrumental, formativa)

  • El desenvolupament global (educació) i l’empoderament de l’alumnat: assumir de manera progressiva el seu protagonisme, responsabilitat i compromís per esdevenir persones lliures i compromeses.

  • La dimensió social i relacional

  • El treball en equip i en xarxa: consens, diàleg, ...

  • La realitat social de l’escola i les seves famílies: la comunitat

  • Implicació, compromís, corresponsabilitat, complicitat, empatia,

  • Compartir la responsabilitat social, buscar aliances, dinamitzar el conjunt dels agents: lideratge educatiu, agent de participació

  • Compromís amb la complementarietat dels diferents agents i la posició relativa com a docent en una xarxa / comunitat en la que tothom ensenya i tothom aprèn.

  3. Exemples de compromís social del mestre

  Abans de finalitzar i perfilar els límits del compromís, sembla interessant il·lustrar el compromís amb exemples i pràctiques considerades valuoses. Els exemples mostren com es pot concretar el compromís en la quotidianitat dels centres.

  • L’experiència de les comunitats d’aprenentatge
  • Projecte “el protagonista”: Implicació de les famílies a l’aula
  • Treball cooperatiu a diferents nivells: amb l’alumnat, amb mestres, amb les famílies
  • L’experiència de les escoles rurals i les ZER.
  • L’experiència dels plans d’entorn en la seva dimensió del treball en xarxa,
  • Treball en xarxa, amb la incorporació d’altres professionals de l’educació i de l’acció social (sociosanitari, ....)
  • El treball d’elaboració del l’agenda 21
  • El treball amb el consell de delegats
  • Les experiències d’innovació en el currículum: treball per projectes amb agrupació d’assignatures,..
  • Aportacions de persones o entitats compromeses socialment que participen al centre.

  4.- Límits del compromís social