TRASLLAT

ens hem hagut de traslladar. Aneu a: http://grupmestresosona.blogspot.com/

divendres, 3 de juliol del 2009

Responsabilitat social del mestre Marius Martinez

La responsabilitat social del/de la mestre/a
1.- Reponsabilitats social?
Sembla oportú primer delimitar l’abast de la responsabiltat social, en aquest sentit, s’apunten cinc visions de la responsabilitat que són complementàries. Les dues primeres tenen un caràcter més formal i les tres darreres tenen a veure amb elements axiològics i ideològics. i per tant una delimitació de les seves funcions i tasques.
Respondre a les demandes i desafiaments de la societat
Societat de la informació
Canvis permanents
Competències.....
Convivència....
Valors universals que cal observar i – en aquest cas – transmetre
Competitivitat o cooperació
Individu o grup?
Compromís amb alguna idea / ideologia?
Educació com a tecnologia
 • Educació com a ideologia / política
  • Responsabilitat social com a ètica professional
   • Perspectiva de màxims
   • Cultura de la possibilitat
   • Procurar el mateix per a propis i aliens

  2.- Eixos de la responsabilitat social

  A partir de les visions anteriors, es proposen diferents eixos o vectors de la responsabilitat social. En ocasions es tracta de l’objecte de la responsabilitat o del seu objectiu. En qualsevol cas, suposa un nou pas en la seva concrecció.

  • El benestar i la felicitat dels nens i nenes i el respecte a les seves característiques

  • Els aprenentatges dels nens i nenes (dimensió instrumental, formativa)

  • El desenvolupament global (educació) i l’empoderament de l’alumnat: assumir de manera progressiva el seu protagonisme, responsabilitat i compromís per esdevenir persones lliures i compromeses.

  • La dimensió social i relacional

  • El treball en equip i en xarxa: consens, diàleg, ...

  • La realitat social de l’escola i les seves famílies: la comunitat

  • Implicació, compromís, corresponsabilitat, complicitat, empatia,

  • Compartir la responsabilitat social, buscar aliances, dinamitzar el conjunt dels agents: lideratge educatiu, agent de participació

  • Compromís amb la complementarietat dels diferents agents i la posició relativa com a docent en una xarxa / comunitat en la que tothom ensenya i tothom aprèn.

  3. Exemples de compromís social del mestre

  Abans de finalitzar i perfilar els límits del compromís, sembla interessant il·lustrar el compromís amb exemples i pràctiques considerades valuoses. Els exemples mostren com es pot concretar el compromís en la quotidianitat dels centres.

  • L’experiència de les comunitats d’aprenentatge
  • Projecte “el protagonista”: Implicació de les famílies a l’aula
  • Treball cooperatiu a diferents nivells: amb l’alumnat, amb mestres, amb les famílies
  • L’experiència de les escoles rurals i les ZER.
  • L’experiència dels plans d’entorn en la seva dimensió del treball en xarxa,
  • Treball en xarxa, amb la incorporació d’altres professionals de l’educació i de l’acció social (sociosanitari, ....)
  • El treball d’elaboració del l’agenda 21
  • El treball amb el consell de delegats
  • Les experiències d’innovació en el currículum: treball per projectes amb agrupació d’assignatures,..
  • Aportacions de persones o entitats compromeses socialment que participen al centre.

  4.- Límits del compromís social

  dimecres, 27 de maig del 2009

  Conferències i taula rodona

  El dimecres 1 de juliol tindrem la conferència APORTACIONS DE LA NOVA LLEI
  D'EDUCACIÓ DE CATALUNYA PER A LA RENOVACIÓ DE L'ESCOLA. a càrrec de: Màrius Martínez. Professor i ExDegà de la Fac. d'Educació de la UAB. President de les comissions de la LEC del Consell Escolar de Catalunya. (de 9 a 10.30)

  El dijous 2 de juliol la conferència, s'anomena: NOVES REFERÈNCIES PER A REPENSAR
  L'EDUCACIÓ. Pere Darder. Pedagog, President del Consell Escolar de Catalunya. (de 9 a 10:30)

  El divendres 3 de juliol taula rodona: RECULL DE LES APORTACIONS MÉS RELLEVANTS DE LES DIFERENTS ACTIVITATS DE L'ESCOLA D'ESTIU I REFLEXIONS PER APLICAR A L'ESCOLA.
  · Ricard Aymerich, President de la Federació
  de Moviments de renovació Pedagògica.
  · Representants dels 4 tallers realitzats.

  CLOENDA DE L'ESCOLA D'ESTIU: Performance lúdico festiva.
  (de 12:30 a 14:00)


  Tallers 1 i 2

  Cal que trieu un d'aquests tallers

  Taller 1

  EL COMPROMÍS SOCIAL DEL MESTRE EN EL CONTEXT DE LA NOVA LLEI D'EDUCACIÓ.
  Màrius Martínez. Professor i ExDegà de la Fac. d'Educació de la UAB. President de les comissions de la LEC del Consell Escolar de Catalunya

  Taller 2

  KINESIOLOGIA EDUCATIVA
  Montse Girbau. Fisioterapeuta i professora de la UVIC

  Tallers 3 i 4

  Cal que trieu un altre d'aquests dos tallers

  Taller 3:
  PROGRAMAR PER COMPETÈNCIES
  Francesc Segura. Cap Estudis Ceip Galileo Galilei

  Taller 4
  FORMACIÓ I RECURSOS PER A DINAMITZAR LA LLENGUA ESTRANGERA AL CENTRE EDUCATIU
  Jordi Margelí

  Escola d'estiu d'Osona

  Benvolguts,
  en aquest blog trobareu el programa de la 28a Escola d'estiu d'Osona que tindrà lloc els dies 1, 2 i 3 de juliol.

  Lloc de realització: Facultat d'Educació de la Universitat de Vic
  Horari: de 9 a 2
  Inscripcions es poden fer fins el dia 20 de juny.
  Les inscripcions s'han de fer via internet a l'adreça http://www.xtec.cat/crp-osona
  Preu: 15€.
  S'ha de fer l'ingrés al número de compte 2013 0045 33 02000555695 de Caixa de Catalunya. El primer dia d'escola d'estiu cal presentar el resguard de pagament de la matrícula.

  dimarts, 26 de maig del 2009

  Presentació del Conseller

  Corren dies difícils, però també d'esperança. L'educació i el sistema educatiu del nostre país estan en procés de canvi continu i constant i dins d'aquest procés també es troben els centres, els serveis educatius i el professorat. El projecte de Llei d'Educació de Catalunya situa el centre educatiu com el centre del sistema.“El centre és el centre”. És aquí on tenen lloc tots els processos d'ensenyament i d'aprenentatge. És aquí, doncs, on s'han de produir els canvis en la mirada sobre els aprenentatges i, per tant, els ensenyaments fent-los girar al voltant, de les situacions i dels escenaris on es produeixen i s'apliquen coneixements, és a dir, al voltant de les competències bàsiques. La formació del professorat ha d'estar estretament alineada amb aquest repte. En el marc de les escoles d'estiu on es pot i s'ha d'aprofundir en el seu desenvolupament.

  Com a espai i escenari de noves trobades de professorat, les escoles d'estiu possibiliten posar en contacte coneixements, idees, experiències, iniciatives, projectes, i, per sobre de tot, professionals i persones. Del contacte, la connexió i l'intercanvi en sorgiran nous coneixements, noves idees, nous professionals i noves persones.

  Els centres que ho vulguin podran assumir un nou repte el curs vinent: formar els futurs professionals, formar els estudiants de Magisteri o de Màster d'Educació Secundària en pràctiques. Això els centres ho faran des del plantejament formatiu propi, des de la formació del seu professorat en el desenvolupament del projecte de centre, de les competències docents i d'acollida de nou professorat. Els futurs centres formadors són una oportunitat més per al canvi continu i constant per a la reforma del sistema educatiu que reclama el temps i el món en què vivim.

  Repensar l'educació passa per reformar els processos d'ensenyament i aprenentatge i aquests exigeixen canviar la cultura escolar i generar nous contextos de producció i aplicació de coneixements.

  Les escoles d'estiu han estat, són i continuaran essent un espai necessari per a la reflexió i la innovació en els canvis i les reformes en l'educació des de la formació del professorat. És en el marc de l'Escola d'Estiu 2009 on podem situar ara aquests processos.

  Bona Escola d'Estiu, bon estiu i bon futur.
  Ernest Maragall i Mira

  Conseller d’Educació

  Escola VIRTUAL d'estiu

  X Àmbit Virtual de les Escoles d'estiu
  Escola d’Estiu 2009
  Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya (FMRPC)  L’Àmbit Virtual és l’espai de trobada de les escoles d’estiu arrelades al territori català i organitzades per la FMRPC. A través d’aquest espai els mestres podem compartir fòrum, conferències i cursos amb companys que participen en les diferents EE catalanes. Aquest any celebrem els 10 anys de l’Àmbit Virtual.
  Podeu ampliar la informació a http://www.acte.cat


  Contingut dels cursos virtuals


  Educació Infantil

  Experimentar a l'Educació Infantil (20h)
  El curs pretén aportar eines de reflexió per potenciar l’experimentació des d’un punt de vista científic i per facilitar la seva incorporació a les aules d’Educació Infantil.
  Professores: Montserrat Pedreira i Mireia Roca. Mestres d’Educació Infantil.

  La matemàtica de la vida de l’aula (20h)
  El curs pretén reflexionar sobre la matemàtica que fa apassionar i emocionar els infants perquè explica la seva realitat, la realitat de la vida de l’aula, ajudant-los alhora a percebre el món que els envolta.
  Professor: Toni Monclús i Arnau. Mestre d’Educació Infantil.
  Formador de formadors en el camp de les matemàtiques

  L’infant com a protagonista dels seus aprenentatges (30h)
  Aquest curs pretén aportar eines de reflexió i recursos pedagògics, per tal d’ajudar al mestre a crear un entorn educatiu que afavoreixi un aprenentatge autònom i significatiu dels infants.
  Professores: Mireia Roca i Clara Salido. Mestres d’Educació Infantil.

  Què és la vida? Els éssers vius al parvulari (20h)
  El curs proposa l’actualització de les idees sobre el món viu i el replantejament dels canvis metodològics que cal introduir a l’aula per millorar l’aprenentatge en l’àmbit dels éssers vius.
  Professora: Montserrat Pedreira. Mestra d’Educació Infantil. Formadora de mestres.

  Racó virtual dels petits (30h)
  Es presenten diversos projectes de tallers multimèdia i es proposa l’adaptació d’aquests projectes a la realitat de cada mestre, en vistes a crear un racó virtual per als més petits.
  Professor: Toni Monclús i Arnau. Mestre d’Educació Infantil.

  Recursos a Internet per a Educació Infantil (30h)
  En aquest curs podem trobar noves aplicacions i programari lliure per utilitzar a totes les àrees. Veurem com aquestes eines poden complementar les activitats que fem a classe al llarg del curs.Professora: Rita Armejach. Mestra i psicopedagoga.  Educació Infantil i Primària

  Jocs infantils d’arreu del món (20h)
  Es dóna a conèixer un ampli ventall de jocs per tal que els nens i les nenes d’aquestes edats aprenguin a divertir-se d’una manera diferent a la que és habitual.
  Professor: Rafael Badia. Mestre.

  La immersió lingüística: sumar i no pas restar (40h)
  El curs proposa un debat sobre el què és i no és la immersió lingüística i aporta arguments i estratègies per ajudar a bastir un marc psicopedagògic que afavoreixi els efectes d’un bilingüisme additiu.
  Professora: M. Dolors Areny i Cirilo. Mestra i psicopedagoga.  Educació Primària
  Fem servir els blogs a primària! (30h) Voleu treballar el text lliure de manera diferent? Voleu penjar i veure fotos i vídeos d’un projecte de forma immediata? Tot això ho farem amb el blog que crearem i usarem com a eina de treball.Professora: Rita Armejach. Mestra i psicopedagoga.

  Recursos a Internet per a primària (20h)
  A través de diferents propostes didàctiques, mestres i alumnes poden entrenar-se en l’ús d’Internet i aprendre a trobar la informació necessària per fer un projecte a classe.
  Professor: Sebastià Capella. Mestre.


  TIC i l’atenció a la diversitat i les NEE a primària (30h)
  Es pretén analitzar les aportacions de les TIC en l’atenció a la diversitat i les NNE de l’alumnat. El curs s’estructura a partir d’una sèrie de casos i situacions que es debatran al fòrum.
  Professor: Joaquim Fonoll. Mestre i Assessor Tècnic Docent del Departament d’Educació.  Educació Primària i Secundària

  Logo I: un llenguatge per a la creació i l’experimentació (20h) El Logo és un llenguatge de programació dissenyat per als nens que els permet investigar, treballar i jugar. S’utilitza com a eina de treball des de l’Educació Infantil fins a la Universitat.
  Professor: Ramon Palau. Mestre i Pedagog

  Logo II: un llenguatge per a la creació i l’experimentació (40h)
  Aquest curs, per la seva durada, permet la possibilitat aprofundir més en l’ús del llenguatge Logo a l’aula.
  Professor: Ramon Palau. Mestre i Pedagog

  El lideratge del docent (30h)
  El curs és un espai de construcció i reflexió on s’identificarà el rol que prenen els docents des del seu lideratge pedagògic i les conseqüències de l’exercici de cada tipus d’estil dins de l’aula.
  Professor: Damàs Basté.
  Docent en cicles formatius de grau mitjà i superior. Experiència en formació de formadors

  Els reptes d’una educació intercultural (20h)
  Es parteix de les expectatives docents sobre el tractament de la diversitat cultural i lingüística i s’orienta un procés d’autoreflexió psicopedagògica de cara a plantejar un currículum intercultural comú.
  Professora: M. Dolors Areny i Cirilo. Mestra i psicopedagoga.

  Gestionar les emocions des de l’aula: la brúixola emocional del formador (20h)
  Es proposa generar un entorn virtual on els participants podran intercanviar opinions i experiències en relació a l’emotivitat i la comunicació com a recursos educatius.
  Professor: Damàs Basté.
  Docent en cicles formatius de grau mitjà i superior. Experiència en formació de formadors


  La diabetis a les aules (20h)
  Aquest curs pretén donar informacions bàsiques sobre una patologia força freqüent entre els adolescents. Vol remarcar que els nois/es amb diabetis poden fer una vida semblant a la dels seus companys.
  Professora: Neus Potau. Doctora en Medicina i Cirurgia. Experiència hospitalària en Pediatria

  L’educació viària: recursos a Internet (30h)
  Es presenten recursos, eines pedagògiques i propostes didàctiques adreçades al professorat i als monitors d’educació viària, amb l’objectiu d’orientar i enriquir l’acció educativa en aquest àmbit.
  Professors: José Maria Navarro i Joan Miquel Ledesma.
  Monitor d’educació viària i psicopedagog, respectivament

  L’ús col·loquial del català a l’escola (30h)
  Curs de contingut sociolingüístic que planteja un debat sobre els patrons de comportament lingüístic presents en la societat catalana i la seva interacció en l’aprenentatge de l’ús de la llengua.
  Professora: M. Dolors Areny i Cirilo. Mestra i psicopedagoga.

  Què fem amb aquest nen? (20h)Es presenten els trets de certes patologies que ens podem trobar als centres educatius per tal de plantejar el cas. S’aporten algunes propostes per a treballar amb l’alumne i amb el seu entorn proper.Professora: Rita Armejach. Mestra i psicopedagoga.
  Matemàtiques a Internet (20h)
  Aquest curs proposa una passejada per Internet a través de diferents llocs web amb la possibilitat de passar una estona entretinguda fent matemàtiques a través de la xarxa.
  Professor: Sebastià Capella. Mestre.

  Educació Física, una àrea integral: recursos i propostes (30h)
  S’adreça a aquelles persones interessades en l’àmbit de l’activitat física i l’esport: mestres i professors, monitors d’extraescolars, etc. que desitgin enriquir i optimitzar la seva tasca.
  Professors: Dani Tomàs Vila i Glòria Ros Hernández.Llicenciats en Educació Física. Professors de primària i secundària, respectivament.

  Programem l’Educació Física o les activitats extraescolars (30h)
  Adreçat al professorat d’Educació Física i als monitors d’esport. S’ofereixen pautes i mètodes d’anàlisi i treball per ajudar a preparar la programació de l’àrea d’EF, i/o les activitats extraescolars.
  Professors: Dani Tomàs Vila i Glòria Ros Hernández.Llicenciats en Educació Física. Professors de primària i secundària, respectivament.

  Educació Secundària Fem servir els blogs a l’ESO! (30h) S’inicia en la creació de blogs, la seva metodologia i el seu ús com a recurs educatiu i didàctic. El curs es planteja des d’un vessant pràctic que preveu l’ús del blog com a eina habitual de treball. Professora: Elena Blay. Professora de secundària.

  Models d’intervenció a l’aula (20h)
  Presentació de diferents elements i models d’intervenció educativa per treballar la diversitat. Reflexió entorn a l’aplicació d’aquests recursos des de l’aula ordinària..., fins a la ciutat educadora.
  Professora: Rita Armejach. Psicopedagoga.

  Recursos a Internet per a secundària (20h)
  Es dóna informació sobre recursos que es troben a la Xarxa i que poden ser útils al professorat. Hi ha una part de continguts comuns i una altra amb continguts específics de diferents àrees.
  Professora: Mari Ángel Pitarque. Professora de secundària.

  Recursos a Internet per als alumnes nouvinguts (30h)
  Es proposen recursos i eines pedagògics per tal de facilitar l’acollida i l’atenció educativa dels alumnes estrangers que s’incorporen a l’IES i augmentar la sensibilització de la comunitat educativa.
  Professor: Joan Miquel Ledesma. Psicopedagog.

  Taller d’escriptura creativa I (30h)
  Aquest taller és una forma creativa de gaudir escrivint, amb unes pautes que poden ajudar a millorar el nivell de llengua escrita. El fòrum del curs és el punt de trobada per compartir experiències.
  Professora: Montserrat Miracle. Professora de secundària. Llicenciada en Filologia Catalana

  Taller d’escriptura creativa II (30h)Aquest taller proposa un treball d’escriptura com a via de coneixement propi i del món que ens envolta. El fòrum del curs és el punt de trobada per compartir experiències. Professora: Antonieta González. Filòloga.
  Treballem les Socials a secundària (30h)
  El curs pretén aplegar, intercanviar i compartir experiències i activitats educatives entre els professors de Ciències Socials. Es presenta un material didàctic per treballar amb els alumnes a l’aula.
  Professora: Conxita Palanques. Llicenciada en Geografia i Història. Prof. de CCSS a la ESO

  Ús de les TIC en l’ensenyament de les Ciències Experimentals (20h) L’objectiu del curs és iniciar el professorat en l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació a l’aula: cerca de recursos, activitats Clic i Hot Potatoes, webquest, blocs, wikis, etc. Professora: Mari Ángel Pitarque. Professora de Física i Química a secundària.  TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ I COMPETÈNCIA DIGITAL


  Disseny de webs accessibles i fàcils d’usar (20h)
  Adreçat a persones que ja saben construir webs i volen perfeccionar els seus coneixements. S’orienta l’aplicació de criteris de qualitat per millorar el disseny del web i afavorir la seva accessibilitat.
  Professor: Miquel Térmens Graells. Professor de Biblioteconomia i Documentació de la UB.

  Disseny de pàgines web I (30h)
  Iniciació en la creació de documents en format web, amb textos, imatges i enllaços a altres pàgines. Informació guiada per a la creació i l’edició d’un web de centre o personal.
  Professor: Joan Hervàs. Mestre i pedagog.

  Disseny de pàgines web II (60h)
  Adreçat a alumnes que volen adquirir una formació més completa en el disseny de pàgines web. Trenta hores corresponen al curs Disseny de pàgines web I, les hores restants són d’aprofundiment.
  Professor: Joan Hervàs. Mestre i pedagog.

  Edició de videoclips didàctics (20h)
  Es mostren totes les funcionalitats del Pinnacle Studio 8, un programari que ens permet editar vídeos d’àmbit educatiu. Cal disposar de càmera de vídeo digital i Windows XP.
  Professora: Anna Vera. Professora de primària i secundària i Tècnica d’educació en CRP.

  Fotoblogs, videoblogs, audioblogs... (30h)
  Creacions amb eines informàtiques de diferents aplicacions (fotoblogs, videoblogs, ...)
  que facilitin l’ expressió i la comprensió.
  Professora: Rita Armejach. Mestra i psicopedagoga.  Hot Potatoes (20h)
  Aquest curs pretén iniciar el professorat en l’ús del programa Hot Potatoes. Metodologia i ús com a recurs educatiu i didàctic. El curs planteja conèixer l’eina informàtica i preveu el seu ús com a eina habitual de treball.Professora: Mari Ángel Pitarque. Professora de Física i Química a secundària.

  La construcció d'un espai virtual amb programari lliure: el Joomla! (30h)
  Us proposem crear un espai virtual comunitari per a l’aula, a partir d’una aplicació amb programari lliure (el Joomla!) que requereix molt pocs coneixements tècnics i no exigeix cap despesa econòmica. Professor: Joan Triadú i Carré. Llicenciat en Filosofia i Ciències de l’Educació.
  Postgrau en Informàtica Educativa

  La foto digital com a mitjà d’expressió i de creativitat (20h)
  Es planteja l’ús de la fotografia digital de forma creativa, com a mitjà d’expressió i comunicació. Es proposen procediments de manipulació i interpretació d’imatges per poder-los aplicar a l’aula.
  Professora: Anna Vera. Professora de primària i secundària i Tècnica d’educació en CRP.

  Missatgeria Internet (30h)
  Gairebé tots som capaços d’enviar i rebre un missatge, però en aquest curs a més d’aprendre els usos bàsics del correu electrònic també coneixerem les funcions més avançades.
  Professor: Joan Hervàs. Mestre i pedagog.

  Recursos de navegació (20h)
  Es donen a conèixer recursos avançats disponibles a la xarxa. Els alumnes aprenen a usar cercadors i s’entrenen en descarregar i instal·lar programes i en l’ús altres recursos: música, jocs virtuals...
  Professor: Joan Homar. Tècnic en TIC.

  Una revista digital per publicar o penjar al web (20h)
  Es tracta de muntar una revista a partir de la recopilació i distribució de textos i imatges, i tenint en compte les nocions bàsiques del disseny: tipografia, colors, composició, estils, plantilles...
  Professora: Anna Vera. Professora de primària i secundària i Tècnica d’educació en CRP

  dimarts, 12 de maig del 2009

  Escola d'estiu 09


  ja comencem a tenir-ho apunt!